Optical Density Meter ( เครื่องวัดความหนาแน่นเชิงแสงแผ่นฟิล์ม-กระจก )

 

                                                                     

Optical Density Meter

                                             ( เครื่องวัดความหนาแน่นเชิงแสงแผ่นฟิล์ม-กระจก )

                Ø ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของแผ่นฟิล์ม เช่น ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม , ฟิล์ม X-Ray หรือ ฟิล์มทั่วไป เป็นต้น

Ø  ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของกระจกและวัสดุโปร่งแสง-โปร่งใส เช่น กระจกอาคาร , กระจกรถยนต์ เป็นต้น

Ø  ใช้วัดค่าความหนาแน่นเชิงแสงของวัสดุ ( Optical Density ) เช่น วัสดุขาวขุ่นหรือเป็นฝ้า เป็นต้น

Ø  ทุกรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองมาตรฐานและใบรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต

Ø  มีให้เลือกใช้งาน 4 รุ่น ดังนี้

               

                

                           

Visitors: 95,373