Solar Film Temperature Meter ( ชุดทดสอบการป้องกันความร้อน-แสงยูวี ของแผ่นฟิล์มและกระจก )

 

                                                                      

  Solar Film Temperature Meter

                                   ( ชุดทดสอบการป้องกันความร้อน-แสงยูวี ของแผ่นฟิล์มและกระจก )

                Ø  ใช้ทดสอบการป้องกันรังสีความร้อน ( Infrared ) และแสงยูวี ( Ultraviolet ) ของแผ่นฟิล์มและกระจกได้ทุกชนิด

Ø  ใช้หลักการวัดค่าอัตราส่วนของการป้องกันความร้อนเป็นเปอร์เซ็นต์ ( % of Heat Rejection ) / รุ่น LS301 

Ø  ใช้หลักการวัดค่าความแตกต่างของอุณหภูมิก่อนและหลังจากการได้รับความร้อน / รุ่น LS300 

Ø  สามารถทดสอบได้พร้อมกัน 2 ชิ้นงาน เพื่อใช้เปรียบเทียบ

Ø  ทุกรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองมาตรฐานและใบรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต

Ø  มีให้เลือกใช้งาน 5 รุ่น ดังนี้

     

    

Visitors: 99,508