Transmission Meter ( เครื่องวัดการส่งผ่านแสงแผ่นฟิล์ม-กระจก )

 

Transmission Meter

( เครื่องวัดการส่งผ่านแสงแผ่นฟิล์ม-กระจก )

Linshang

Ø ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของแผ่นฟิล์ม เช่น ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม , ฟิล์ม X-Ray หรือ ฟิล์มทั่วไป เป็นต้น

Ø  ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของกระจกและวัสดุโปร่งแสง-โปร่งใส เช่น กระจกอาคาร , กระจกรถยนต์ เป็นต้น

Ø  ใช้ทดสอบได้ที่ความยาวคลื่น Ultraviolet ( UV ) / Visible ( VL ) และ Infrared ( IR )

Ø  ทุกรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองมาตรฐานและใบรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต

Ø  มีให้เลือกใช้งาน 13 รุ่น ดังนี้

   

      

      

             

Visitors: 64,058