Transmission Meter ( เครื่องวัดการส่งผ่านแสงแผ่นฟิล์ม-กระจก )

 

                                                                      

Transmission Meter

                                                 ( เครื่องวัดการส่งผ่านแสงแผ่นฟิล์ม-กระจก )

                Ø ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของแผ่นฟิล์ม เช่น ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม , ฟิล์ม X-Ray หรือ ฟิล์มทั่วไป เป็นต้น

Ø  ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของกระจกและวัสดุโปร่งแสง-โปร่งใส เช่น กระจกอาคาร , กระจกรถยนต์ เป็นต้น

Ø  ใช้ทดสอบได้ที่ความยาวคลื่น Ultraviolet ( UV ) / Visible ( VL ) และ Infrared ( IR )

Ø  ทุกรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองมาตรฐานและใบรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต

Ø  มีให้เลือกใช้งาน 11 รุ่น ดังนี้

                 

                              

                              

                              

                                 

Visitors: 95,376