ชีววิทยา-พันธุศาสตร์-การแพทย์


  • GDM-II เครื่องผสมสารพันธุกรรม
    Speed : 5-60 rpm adjustable
    Mixer Type : Circumference for tube
    Tube Size : 0.5ml x 13 / 1ml x 12
    Tube Size : 2ml x 4 / 5ml x 4
Visitors: 117,289