เภสัช-เครื่องสำอาง


  • เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์

  • เครื่องรามานไมโครสโคป

  • เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้
Visitors: 83,191