เภสัช-เครื่องสำอาง-นิติวิทยาศาสตร์


  • เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์

  • เครื่องรามานไมโครสโคป

  • เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้
Visitors: 117,288