Humidifier / Dehumidifier ( เครื่องเพิ่มความชื้น / เครื่องลดความชื้น )

 

Humidifier / Dehumidifier

vลักษณะทั่วไป

เครื่องควบคุมความชื้น ใช้สำหรับเพิ่มความชื้น ( Humidifier ) และลดความชื้น ( Dehumidifier ) ในอากาศสำหรับสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องนอนบ้าน สถานที่เก็บรักษาอาหาร หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ไวต่อความชื้น เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ หรือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นต้น เป็นต้น

1.      เครื่องเพิ่มความชื้น ( Humidifier ) สามารถเพิ่มความชื่นให้สถานที่ที่ต้องการ โดยบรรจุน้ำในตัวถัง

และแผงระบบอัลตร้าโซนิค เมื่อมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูง ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำที่มี

ความละเอียดสูงไอน้ำที่ออกมาจะเป็นกลุ่มฝอยสีขาวขุ่น เป็นละออง ลอยไปในอากาศเพื่อเพิ่มระดับความชื้น

2.     เครื่องลดความชื้น ( Dehumidifier ) สามารถดึงเอาความชื้นในอากาศกลั่นตัวแยกออกมาเป็นน้ำ

ก่อนจะทำการปล่อยออกมาเป็นอากาศแห้ง ส่วนความชื้นที่ถูกขจัดออกไปจะกลั่นตัวกลายเป็นน้ำ

ลงถังภายในตัวเครื่อง ส่งผลให้อากาศภายในห้องมีความชื้นลดลง

  

vสาขาที่ใช้งาน 

Ø  ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล, คลินิก, มหาวิทยาลัย, อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

Visitors: 203,849