Gold Densitometer ( เครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของทองคำและโลหะมีค่า รุ่น DH & DE )

 

 

Gold Densitometer

( DH and DE Series )

 

 vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้วิธีวัดค่าความหนาแน่นของทองจากการลอยตัวเข้าแทนที่ของน้ำ ( Water Buoyancy Method ) ด้วยการชั่งเปรียบเทียบ

Ø  เป็นวิธีมาตรฐานในการทดสอบความบริสุทธิ์ของทองคำและโลหะมีค่า ตามหลักการของอาร์คิมิดีส ( Archimedes Principle )

Ø  ไม่สามารถใช้ทดสอบได้กับ * ทองประดับลวดลาย * ทองเพ้นท์สี * ทองกลวง และ * ทองชุบ

Ø  มีให้เลือกใช้งาน 6 รุ่น ตามขนาดน้ำหนักตัวอย่างตั้งแต่ 120 กรัม ถึง 1200 กรัม

 

vอุปกรณ์เพิ่มเติม ( Option )

      Ø  เครื่องพิมพ์แบบความร้อน ( Thermal Printer ) หรือ เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม ( Stylus Printer )

 

vตัวอย่างการใช้งาน

 

Ø  ใช้วัดน้ำหนักของโลหะผสมในเครื่องประดับ เช่น ทองคำ , เงิน , ทองแดง ในหน่วยกะรัต ( 9K ~ 24K )

Ø  ใช้วัดสัดส่วนความบริสุทธิ์ของโลหะผสมในเครื่องประดับ เช่น ทองคำ , เงิน , ทองแดง ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ ( % ) 

Ø  ใช้วัดความบริสุทธิ์ของแพลทินัม ( Platinum ) ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ ( Pt % )

Ø  ใช้วัดปริมาณของแพลทินัม ( Platinum ) ในหน่วย Pt Value ( Pt600 ~ Pt1000 )

Ø  ใช้วัดค่าความหนาแน่น ( Density ) ของทองคำ-แพลทินัม ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ( g/cm3 )

 

vสาขาที่ใช้งาน

Ø  โรงรับจำนำ , ธนาคาร , ร้านขายทอง-อัญมณี , ร้านซ่อมเครื่องประดับ , โรงงานจิลเวลรี่ , ศูนย์ตรวจสอบอัญมณี 

   และงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

 

               

                                   

                                                                  

Visitors: 117,289