Color Spectrophotometer - Handheld ( เครื่องวัดสีแบบพกพา )

 

Colorimeter Color Spectrophotometer ( Handheld )

เครื่องวัดสีแบบพกพา )

 

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้สำหรับวัดค่าสี-เปรียบเทียบสี-ความแตกต่างสี กับตัวอย่างวัสดุทึบแสงได้ทุกชนิด

Ø  มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานทั้งแบบ วัดแนวตั้ง-แนวนอน วัดผิวเรียบ-ผิวโค้ง-ผิวเว้า

Ø  วัดค่าสีได้ตามมาตรฐาน CIE L*a*b* และมาตรฐานอื่นอีกมากมาย

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิง ( Reference Color ) และบอกค่าความแตกต่างสีได้ ( dE/dL*/da*/db* )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกค่าการชดเชยสีได้ ( Color Offset )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกว่า ผ่าน ไม่ผ่าน ได้ ( Pass / Fail )

Ø  วัดเทียบสีภายใต้แสงได้หลายชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , แสงหลอดไฟ ( หลอดไส้ / ฟลูออเรสเซนต์ / LED )

Ø  มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้วัดค่าสี ของเหลวใส-ของเหลวทึบ-ผง-เมล็ดพืช-เม็ดยา ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

Ø  สามารถวัดและบันทึกค่าได้ในตัวและมาพร้อมกับซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

Ø  บันทึกข้อมูลค่าสีใน Excel และจัดทำรายงานแบบอัตโนมัติด้วย Word ( เฉพาะบางรุ่น )

Ø  ใช้วัดสเปกตรัมค่าการสะท้อนแสงของวัสดุได้ ( เฉพาะบางรุ่น )

Ø  พกพาได้ ( Handheld ) , น้ำหนักเบา , นำไปใช้งานได้ทุกสถานที่  

Colorimeter

 • LS170 45°/0 Colorimeter
  45°/0 Colorimeter

  รุ่น LS170
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, Luv, LCh, Yxy, CMYK, RGB, Hex
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.03
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวการวัด: ผิวเรียบ
 • LS171 d/8° Colorimeter
  d/8° Colorimeter

  รุ่น LS171
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, Luv, LCh, Yxy, CMYK, RGB, Hex
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.03
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวการวัด: ผิวเรียบ

 • รุ่น SE / PRO / Max
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, RGB, WI, YI, Color Fastness, CMYK, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.05 - 0.1
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวการวัด: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-10
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy, RGB
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.1
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวการวัด: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-200
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy, RGB, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวการวัด: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-210
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy, RGB, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-220
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy, RGB, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-260
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy, RGB, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น NR100
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 4 & 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบและโค้งเว้า

 • รุ่น NR110
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 4 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบและโค้งเว้า

 • รุ่น NR145
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบและโค้งเว้า

 • รุ่น NR20XE
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 20 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น NR60CP
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, RGB, LUV
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.03
  พื้นที่การวัด: 4 & 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบและโค้งเว้า

 • รุ่น NR200
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น NH300
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.07
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น NH310
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ,Yxy, RGB, WI, YI,
  Color Fastness
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.06
  พื้นที่การวัด: 4 & 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ
 Spectro Colorimeter

 • รุ่น CS-280 / CS-280+
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 11 มม. (Optional 4, 6, 15 มม.)
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-286
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 11 มม. (Optional 4, 6, 15 มม.)
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-288
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy, WI, YI, Metameric Index, Staining and Color Fastness
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 11 มม. (Optional 4, 6, 15 มม.)
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น TS10
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.1
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น TS20
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.1
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น TS7010
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.1
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น TS7020
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, XYZ, Yxy
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.08
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น TS7020
  ระบบการวัด: SCI/SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, s-RGB, βxy, Munsell(C/2), WI, YI, Color Fastness, Opacity
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.06
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบและโค้งเว้า

 • รุ่น YS7036
  ระบบการวัด: SCI/SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, s-RGB, βxy, Munsell(C/2), WI, YI, Color Fastness, Opacity
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.05
  พื้นที่การวัด : MAV 8 / 10 มม. SAV 4 / 5 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบและโค้งเว้า
Spectrophotometer

 • รุ่น CS-500
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, RGB, WI, YI, Color Fastness, CMYK, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.5
  พื้นที่การวัด: 8 & 11 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-520
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, RGB, WI, YI, Color Fastness, CMYK, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.3
  พื้นที่การวัด: LAV 8 & 11 มม. / MAV 4 & 6 มม. / MINI 1*3 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-390 / CS-392
  มุมการวัด: 15°, 45°, 110°
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, ΔE*ab, ΔE(cmc), ΔE DIN6175, ΔE 2000, Graininess Lever (G)
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.5
  พื้นที่การวัด: 17 มม.

 • รุ่น CS-580
  ระบบการวัด: SCI/SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Reflectance
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.3
  พื้นที่การวัด: 10 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-600
  ระบบการวัด: SCI/SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Hunterlab, Munsell MI, CMYK, RGB, HSB
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.3
  พื้นที่การวัด: 11 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-600C / CS-600CG
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, CMYK, RGB, HSB, WI, YI, ISO luminance / Gloss
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.05 / 0.2%
  พื้นที่การวัด: 11 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-600
  ระบบการวัด: SCI/SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Hunterlab, Munsell MI, CMYK, RGB, HSB, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.04
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-660
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Hunterlab, Munsell MI, CMYK, RGB, HSB, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.03
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น CS-650
  ระบบการวัด: SCI/SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Hunterlab, Munsell MI, CMYK, RGB, HSB, WI, YI
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.04
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น NS800
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.04
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น NS808
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, s-RGB, βxy, Munsell(C/2), Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.04
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น NS810
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, WI, YI, Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.04
  พื้นที่การวัด: 8 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น NS820
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, WI, YI, Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.04
  พื้นที่การวัด: 4 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น TS7600
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, s-RGB, βxy, Munsell(C/2), Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.04
  พื้นที่การวัด: MAV 8 / 10 มม. SAV 4 / 5 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น TS7700
  ระบบการวัด: SCI/SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, s-RGB, βxy, Munsell(C/2), Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.02
  พื้นที่การวัด: MAV 8 / 10 มม. SAV 4 / 5 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น YS3010 / YS3020 / YS3060
  ระบบการวัด: SCI/SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.03 / 0.05 / 0.06
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น YS4510
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, βxy, Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.05
  พื้นที่การวัด : สามารถเลือกสั่งได้
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น YS4560
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, βxy, Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.03
  พื้นที่การวัด : MAV 8 / 10 มม. SAV 4 / 5 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ

 • รุ่น YS4580
  ระบบการวัด: SCE
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, βxy, Color Fastness, Opacity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.04
  พื้นที่การวัด : 20 มม.
  พื้นผิวที่วัดได้: ผิวเรียบ
Visitors: 117,287