โพรบวัดความชื้นสัมพัทธ์-จุดน้ำค้าง-อุณหภูมิ รุ่น PMA2170 Humidity Probe

 

PMA2170 Humidity Probe

Solar Light

Ø  ใช้วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ ( RH ) / จุดน้ำค้าง ( Dew Point ) / อุณหภูมิแวดล้อม ( Ambient Temp. )

Ø  วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0 to 100% RH และอุณหภูมิได้ในช่วง -40 to +60 °C

Ø  สามารถเลือกการแสดงผลอุณหภูมิได้ในหน่วย °F / °C / K

Ø  ใช้วัดค่าอุณหภูมิ-ความชื้น ทางด้าน

§  ห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม ( Laboratory and Industrial )

§  การดูแลสิ่งแวดล้อม ( Environmental Monitoring )

§  การดูแลพิพิธภัณฑ์ ( Museum Monitoring )

§  ความร้อนและการปรับอากาศ ( Heating and Air Conditioning )

§  การกสิกรรม ( Agricultural )

             Ø  ได้มาตรฐานการวัดตาม NIST ( สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ) พร้อมใบรับรอง

Visitors: 61,964