Spray Pyrolysis System ( เครื่องเคลือบฟิล์มด้วยระบบพ่นสเปรย์ไพโรไลซิส )Spray Pyrolysis system

( เครื่องเคลือบฟิล์มด้วยระบบพ่นสเปรย์ไพโรไลซิส )

 

เครื่องเคลือบฟิล์มด้วยระบบพ่นสเปรย์โรลิซิส ( Spray Pyrolysis system ) ถือเป็นเทคนิคใหม่ที่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถผลิตอนุภาคระดับนาโนที่มีความบริสุทธิ์สูงและควบคุมขนาดอนุภาคได้ สามารถสร้างฟิล์มบางโดยการทําให้สารตั้งต้นเป็นละอองด้วย Atomizer โดยการสั่นด้วยความถี่ระดับ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เพื่อให้สารละลายตั้งต้นเป็นละอองขนาด 1-2 ไมโครเมตร และละอองนี้ลอยไปติดอยู่บนวัสดุรองรับ (Substrate)

Visitors: 216,956