Furnace ( เตาเผาอุณหภูมิสูง )

 

Furnace

( เตาเผาอุณหภูมิสูง )

เตาเผาอุณหภูมิสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเผาวัสดุโดยการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นความร้อน จึงปราศจากสิ่งเจือปนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีเปลวไฟ ไม่มีควัน เรียกว่าการสันดาปอย่างสมบูรณ์ (Oxidation Conduction) ใช้ในการหลอมโลหะหรือทําให้วัสดุร้อนเพื่อเปลี่ยนรูปร่าง หรือให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีตามต้องการ  โดยสามารถปรับบรรยากาศภายในเตาได้แก่ การเติมแก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอน , ไนโตรเจน และสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามต้องการ

 

สาขาที่ใช้งาน  

 

Ø    อุตสาหกรรมโลหะ , อุตสาหกรรมเซรามิก , อุตสาหกรรมโลหะ  และ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น


  • 5eb64db335dde.jpg
    Melting Furnace ( เตาหลอมโลหะ - เตาถลุงโลหะ ) ใช้หลอมโดยเฉพาะสำหรับวัสดุประเภทโลหะและอโลหะบางชนิด เช่น ทองแดง ,อลูมิเนียม ,แร่ และเหล็ก เป็นต้น

  • 20170307111054423.jpg
    Muffle Furnace ( เตาเผาความร้อนสูง ) เตาเผาความร้อนสูง คือ เตาเผาที่ใช้สำหรับเผาสารตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้เหลือแต่เถ้า และนำตัวอย่างดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางด้านเคมีต่อไป

  • 5ef05c11d9f94.jpg
    Tube Furnace ( เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ) เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ เป็นเตาขนาดเล็กโดยใช้ท่อเซรามิค หรือควอซ์ดเป็นห้องเผา มีทั้งแนวตั้ง แนวนอน สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0- 1200 องศา...
Visitors: 216,952