Plasma Cleaner ( เครื่องทำความสะอาดวัสดุด้วยพลาสมา )

 

           

Plasma Cleaner

( เครื่องทำความสะอาดวัสดุด้วยพลาสมา )

 

 vลักษณะทั่วไป

Plasma Cleaner เครื่องทำความสะอาดวัสดุด้วยพลาสมา เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานกับวัสดุพอลิเมอร์ต่างๆ เช่น พลาสติก สิ่งทอ เสื้อผ้า โดยการนำวัสดุเหล่านี้ไปใส่ไว้ใน Chamber ที่มีการสร้างไอพลาสมาเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิวและสร้างเป็น “พื้นผิวใหม่” โดยที่ไม่ทำให้ คุณลักษณะดั้งเดิมของวัสดุเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้เทคโนโลยีพลาสมาระบบความดันต่ำในการทำความสะอาดผิว ( Surface Cleaning )

 

vสาขาที่ใช้งาน 

Ø    อุตสาหกรรมโลหะ , อุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมสิ่งทอ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ เป็นต้น

 

              

อุปกรณ์เพิ่มเติม

Visitors: 216,958