ครีมกันแดดสูตรมาตรฐานทดสอบ ( Pre-Analyzed and Certified SPF and UVA Sunscreen Standards )

 

ครีมกันแดดสูตรมาตรฐาน 

( Pre-Analyzed and Certified SPF and UVA Sunscreen Standards )

  Solar Light

Ø  P2 Certified Formula SPF 14-17 ( ตามมาตรฐาน FDA & ISO 24444 )

Ø  P3 High SPF Bayer Standard ( ตามมาตรฐาน ISO 24444-2010 )

Ø  P7 Low SPF Standard SPF 4 ( ตามมาตรฐาน FDA & ISO 24444 )

Ø  S1 UVA Reference Standard ( ตามมาตรฐาน ISO 24442-2011 / JCIA-2 / JCIAMS-1996 )

               Ø  S2 UVA Reference Standard ( ตามมาตรฐาน ISO 24442-2011 / ISO 24443-2012 )

Visitors: 43,665