Detectors ( อุปกรณ์วัดและตรวจจับรังสียูวี-แสง-ความร้อน )

      

                                                                    

 

Detectors  

( อุปกรณ์วัดและตรวจจับรังสียูวี-แสง-ความร้อน )

 

vลักษณะทั่วไป

      Ø  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดและตรวจจับ รังสียูวี-แสง-ความร้อน ( Sensor Devices )

      Ø  มีให้เลือกใช้งานหลากหลายช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ UV ไปจนถึง Infrared ( IR )

      Ø  มีจำหน่ายในหลายรูปแบบ ดังนี้

 

        

Visitors: 203,848