Flux Meter ( เครื่องวัดฟลักซ์แม่เหล็ก )

 

Flux Meter

( เครื่องวัดฟลักซ์แม่เหล็ก )

 

   Flux Meter เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ตัวรวมอิเล็กตรอน ( หรือตัวเลข ) ในการวัดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ สามารถใช้ในการวัด ปริมาณเส้นแรงแม่เหล็ก เช่น การวิจัยวัสดุแม่เหล็ก เป็นต้น

 

 

Visitors: 117,295