Color Spectrophotometer - Benchtop ( เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ )Color Spectrophotometer

( Benchtop )

 


vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้สำหรับวัดค่าสี - เปรียบเทียบสี - ความแตกต่างสี กับตัวอย่างวัสดุทึบแสงได้ทุกชนิด

Ø  วัดค่าสีได้ตามมาตรฐาน CIE ( L* , a* , b* ) และมาตรฐานอื่นอีกมากมาย

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิง ( Reference Color ) และบอกค่าความแตกต่างสีได้ ( dE/dL*/da*/db* )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกค่าการชดเชยสีได้ ( Color Offset )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกว่า ผ่าน / ไม่ผ่าน ได้ ( Pass / Fail )

Ø  วัดเทียบสีภายใต้แสงได้หลายชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , แสงหลอดไฟ ( หลอดไส้ / ฟลูออเรสเซนต์ / LED )

Ø  มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้วัดค่าสี วัสดุโปร่งแสง-โปร่งใส ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

Ø  มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้วัดค่าสี ของเหลวใส-ของเหลวทึบ-ผง-เมล็ดพืช-เม็ดยา ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

Ø  ทุกรุ่นสามารถวัดและบันทึกค่าได้ในตัว และมาพร้อมกับซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์

Ø  บันทึกข้อมูลค่าสีใน Excel และจัดทำรายงานแบบอัตโนมัติด้วย Word

Ø  ใช้วัดสเปกตรัมค่าการสะท้อนแสง ( % Reflection ) และค่าการส่งผ่านแสง ( % Transmission ) ได้ 

Ø  สำหรับใช้งานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Benchtop ) หรือนอกสถานที่ ( Portable )

vตัวอย่างการใช้งาน :

Ø  ใช้วัดสี พลาสติก สิ่งทอ ผงสี สีน้ำ หมึกพิมพ์ อาหาร เครื่องสำอาง หรือตัวอย่างทั่วไป

vสาขาที่ใช้งาน :

Ø  ทุกสาขาและทั่วไป


 • รุ่น CS-800
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, CMYK, RGB, HSB, WI, YI, ISO luminance, Gloss
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.015

 • รุ่น CS-801
  ระบบการวัด: SCI
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, CMYK, RGB, HSB, WI, YI, ISO luminance, Gloss
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.015

 • รุ่น CS-810
  ระบบการวัด: d/0
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, CMYK, Transmittance, WI, YI, ISO luminance, Pt-Co, Gardner และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.015

 • รุ่น CS-820
  ระบบการวัด: Reflection d/8 และ Transmission d/0
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, CMYK, RGB, Transmittance, WI, YI, ISO luminance, Pt-Co, Gardner และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.015

 • รุ่น CS-820N ( SCI/SCE )
  ระบบการวัด: Reflection d/8 , Transmission d/0
  ระบบสี: CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, WI, YI, Pt-Co, Gardner, Saybolt, Haze, Transmittance, Opacity
  ค่าการวัดซ้ำ: 0.015
Visitors: 207,861