Haze Meter - Benchtop ( เครื่องวัดสีและความขุ่นของวัสดุโปร่งแสง-โปร่งใส แบบตั้งโต๊ะ )Haze Meter


 • รุ่น TH-100
  ระบบการวัด: 0/d
  ระบบวัด: Haze และ Transmittance
  ค่าการวัดซ้ำ: ≤ 0.1
  ขนาดตัวอย่าง: ความหนา ≤ 150 มม.

 • รุ่น CS-700
  ระบบการวัด: d/0
  ระบบวัด: Haze, Transmittance และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: Haze 0.05 / 0.01 และ Tr. ≤ 0.1%
  ขนาดตัวอย่าง: ความหนา ≤ 145 มม.

 • รุ่น CS-701
  ระบบการวัด: 0/d
  ระบบวัด: Haze และ Transmittance
  ค่าการวัดซ้ำ: ≤ 0.1
  ขนาดตัวอย่าง: ความหนา ≤ 150 มม.

 • รุ่น CS-720
  ระบบการวัด: d/0
  ระบบวัด: Haze, Transmittance, Clarity และอื่นๆ
  ค่าการวัดซ้ำ: Haze 0.05 / 0.01 และ Tr. ≤ 0.1%
  ขนาดตัวอย่าง: ความหนา ≤ 145 มม.
Visitors: 207,861