รุ่น CRX-50 Color Sensor ( เซ็นเซอร์วัดสีแบบไม่สัมผัส )

     


Color Sensor CRX-50


 

                                                

  CRX-50 เป็นเครื่องมือวัดสีแบบออนไลน์ชนิดไม่สัมผัส สามารถใช้งานในสายการผลิต อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการ 

Ø  มุมการวัด :  ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศา ( 45/0 )

Ø  พื้นที่การวัด :  วงกลม 7 มม. 

Ø  ตัวอย่างที่วัดได้ :  วัสดุทึบแสงทุกชนิด เช่น เครื่องสำอาง, สีและฟิล์มเคลือบ, หมึก, วัตถุโบราณ, สีรถยนต์, กระดาษ, สิ่งพิมพ์ และไม้ เป็นต้น

Ø  ระบบสีที่วัดได้ :  Reflectivity, CIE-Lab, CIE-LCh, Luv, XYZ, Yxy

Ø  ค่าความแตกต่างสีที่วัดได้ :  dE*ab / dE*CH / dE*uv / dE*94 / dE*cmc ( 2 : 1 ) / dE*cmc ( 1 : 1 ) / dE*94 / dE*00

Ø  ค่าดัชนีความขาวที่วัดได้ :  Whiteness Index WI ( ASTM E313-00 & E313-73 / CIE / ISO / AATCC / Hunter / Taube Berger Stensby )

Ø  ค่าดัชนีความเหลืองที่วัดได้ :  Yellowness Index YI ( ASTM D1925 / ASTM 313-00 & E313-73 )

Ø  ค่าดัชนีอื่นๆที่วัดได้ :  Metamerism Index, Milm, Color Fastness 

Ø  มาตรฐานแหล่งกำเนิดแสง :  A / C / D50 / D55 / D65 / D75 /F1 - F12 / CWF / U30 / U35 / DLF / NBF / TL83 / TL84

Ø  ชนิดแหล่งกำเนิดแสง :  CLED 

Ø  ค่าความแม่นยำในการวัดซ้ำ :  dE*ab < 0.03 

Ø  ชนิดแบตเตอรี่ :  +12 DVC

Ø  ขนาดมิติเครื่อง :  154 x 113 x 145 มิลลิเมตร / น้ำหนักเบา 2.3 กิโลกรัม

Ø  ใช้สำหรับงานทางด้าน :

§   Laboratory Measurement / Coating-Ink / Antiques / Online Measurement / Automobile / Paper Making Production Line

§   Textile / Film Production Line / Wood และด้านอื่นๆอีกมากมาย

Visitors: 207,861