Online Color Sensor ( เซ็นเซอร์วัดสีแบบออนไลน์ )


Online Color Sensor

  ( เซ็นเซอร์วัดสีแบบออนไลน์ )

 

    เซ็นเซอร์วัดสีแบบออนไลน์ สามารถนำไปใช้งานในสายการผลิตและเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อื่นๆสำหรับการวัดค่าสีแบบต่อเนื่อง 

เพื่อให้ทราบข้อมูลของตัวอย่างได้อย่างครอบคลุมและช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เช่น นำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสม

เพื่อการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ การปรับพารามิเตอร์การผลิตแบบเรียลไทม์นั้นสามารถช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตด้วย , การวัดค่าสีแบบออนไลน์จะมีการใช้งาน 2 แบบ คือ


Ø  แบบสัมผัส เช่น กระดาษ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ หรือสีรถ เป็นต้น 

Ø แบบไม่สัมผัส เช่น เครื่องสำอาง หมึก สี ของเหลว โดยไม่ทำให้ตัวอย่างเสียหาย

 

                                     


  • 1568713192.jpg
    Color Sensor CRX-50 ( เซ็นเซอร์วัดสีแบบไม่สัมผัส ) CRX-50 เป็นเครื่องมือวัดสีแบบออนไลน์ชนิดไม่สัมผัส สามารถใช้งานในสายการผลิต อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติ...

  • 1568713192.jpg
    Color Sensor CRX-51 ( เซ็นเซอร์วัดสีแบบไม่สัมผัส ) CRX-51 เป็นเซ็นเซอร์วัดสีแบบออนไลน์ชนิดไม่สัมผัส มีระบบการวัดแบบ D/8 ซึ่งเหมาะสำหรับการควบคุมคุณ...

  • 1568713181.jpg
    Color Sensor CRX-52 ( เซ็นเซอร์วัดสีแบบสัมผัส ) CRX-51 เป็นเซ็นเซอร์วัดสีแบบออนไลน์ชนิดสัมผัส เหมาะกับอุตสาหกรรมการทำสีรถยนต์( Automotive Paints ), สีเอฟเฟค ( Effects Paint ) ...
Visitors: 99,511